Tag: SSTV

Callibreren soundcard voor SSTV

Om met SSTV en o.a. ook Olivia goed te kunnen meeschrijven, is het aan te bevelen om de soundcard te callibreren.  Als de soundcard niet gekalibreerd is zal Olivia niet goed meegeschreven worden. Volg daarom deze eenvoudige stappen: in MixW de mode SSTV kiezen als modulatievorm kies je in plaats van M1, M2 of S1 …

Continue reading