Callibreren soundcard voor SSTV

Om met SSTV en o.a. ook Olivia goed te kunnen meeschrijven, is het aan te bevelen om de soundcard te callibreren.  Als de soundcard niet gekalibreerd is zal Olivia niet goed meegeschreven worden.

Volg daarom deze eenvoudige stappen:

  1. in MixW de mode SSTV kiezen
  2. als modulatievorm kies je in plaats van M1, M2 of S1 nu WWV (onderin keuzemenu)
  3. stem af op 4,994,100  of  9,994.100  of  14.994.100 MHz in USB (soms even 5 min. wachten)
  4. schrijf dit wit / zwarte tijdsein mee, er ontstaat nu een zwarte balk links en rechts
  5. met SLANT zet je de plaat helemaal recht !
  6. naar Mode Settings (bovenste balk) en druk op SAMPLERATE CORRECTION —> GO  !!
  7. de soundcard wordt nu gecallibreerd op de eerder RECHT ontvangen SSTV plaat
  8. de RX en TX slant correction in de mode settings staan nu beide op 0

Hopelijk is alle gedoe omtrent scheef lopen en dergelijke nu voorbij en weet u zeker dat de uitgezonden plaatjes ook recht worden uitgezonden.

Maak een paar SSTV testuitzendingen op 144.500 MHz (in FM) en controleer op de website: http://www.pd2pw.nl of je uitgezonden SSTV plaatje ook daadwerkelijk recht loopt.

Succes ermee!